Źródło azotu
dla Twoich upraw

Poznaj moc AzotoPower - zwiększ plon, popraw jego jakość i obniż koszty nawożenia azotowego.

 

Wypróbuj AzotoPower

AzotoPower

Wypróbuj AzotoPower

AzotoPower

O produkcie AzotoPower

Azotopower to bakteryjny preparat nawozowy, który wiąże azot atmosferyczny dla Twoich roślin. Stosowany w dawce 0,1 kg/ha pozwala na zasymilowanie od 25 do 50 kg czystego składnika N w skali rocznej (średnio 30-35 kg/ha), co stanowi ilość azotu pobraną z atmosfery i udostępnioną dla roślin.

 

AzotoPower zawiera szczepy bakterii Azotobacter i Arthrobacter. Jego stosowanie zwiększa zasoby azotu w glebie i jego pobór przez rośliny, co wpływa korzystnie na plon.

 

Bakterie zawarte w AzotoPower za pomocą enzymu nitrogenazy są zdolne do przyswajania azotu cząsteczkowego (N2) występującego w atmosferze. Azot cząsteczkowy w procesach redukcji przekształcany zostaje do form, które są przyswajalne dla roślin.

 

AzotoPower stosowany w dawce 100 g/ha pozwala uwolnić i udostępnić roślinom 30-35 kg N/ha!

 

AzotoPower:

 • Pozwala zredukować ilość stosowanych mineralnych nawozów azotowych
 • Zwiększa efektywność nawożenia mineralnego
 • Poprawia plonowanie roślin uprawnych

 

Użycie 100g AzotoPower pozwala zasymilować ilość azotu odpowiadającej 100 kg Saletry Amonowej.


Stosowanie oraz skład

Kiedy stosujemy?

Kiedy stosujemy?

 

 • Przedsiewnie w formie oprysku doglebowego;
 • W czasie wegetacji: po siewie, po wschodach,
 • W oziminach wiosną, jak najszybciej w fazach wczesnego wzrostu - tak żeby produkt trafił na glebę.

 

 • Stosowanie

  oprysk

 • Ilość preparatu

  100 g/ha

 • Ilość wody

  200-400 l/ha


Skład

Preparat zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii Azotobacter i Arthrobacter o wysokiej koncentracji nie mniejszej niż 1x109 jtk/g

Ważne informacje

Aby uzyskać najwyższą skuteczność, preparat należy stosować zależnie od typu uprawy. Preferowane jest stosowanie pogłówne. Warto pamiętać, że dla uzyskania najlepszych efektów preparat należy stosować w godzinach popołudniowych i wieczornych, kiedy wilgotność powietrza jest wyższa. Produkt można zastosować bezpośrednio przed opadami deszczu.

Wpływ AzotoPower na zawartość Nmin w warstwie 0-60 gleby.
Pszenica ozima Findus.
Tczewskie Łąki 2021/2022

 

AzotoPower zastosowano przedsiewnie jesienią - próby glebowe wykonano przed ruszeniem wiosennej wegetacji.

 

AP - AzotoPower
K - Kontrola

Wpływ AzotoPower na plonowanie pszenicy ozimej odmiany Findus.

 

Woj. Małopolskie, gm. Brzesko 2021

Wpływ AzotoPower na plonowanie kukurydzy SY Brenton.
Jałowiec, gm. Ryjewo 2021

 

AzotoPower zaaplikowano w 2 terminach:

I - przedsiewnie;

I - BBCH 14

 

Wpływ AzotoPower na plon kukurydzy odmiany Ronaldinio.

Terenowa stacja doświadczalna IOR w Rzeszowie 2021

 

AzotoPower zaaplikowano w 2 terminach:

I - BBCH 14 kukurydzy;

II - BBCH 18-19 liścia kukurydzy

 

Termin stosowania FosfoPower: 21.09 (przedsiewnie)

Wpływ AzotoPower na parametry jakościowe buraka cukrowego.

AzotoPower w uprawie kukurydzy.

Woj. Małopolskie, gm. Brzesko 2021

 

Mocznik zaaplikowano przedsiewnie

AzotoPower 100g/ha został zaaplikowany wraz z herbicydem w BBCH 16

Ocena skuteczności AzotoPower.

IUNG Puławy 2022

Kukurydza

 

AzotoPower zaaplikowano w 2 terminach:

I - przedsiewnie

II - BBCH 14

Zawartość azotu mineralnego w glebie

 

IUNG Puławy 2022 (mg. Nmin/kg).

I termin oceny: 6 tygodni od wysiewu kukurydzy

II termin oceny: po zbiorze kukurydzy

 

 

Wnioski z doświadczenia:

 • testowany preparat zwiększał pobieranie azotu przez rośliny i wpływał korzystnie na plon;
 • pod wpływem stosowania AzotoPower zwiększała się zawartość azotu w glebie.

AzotoPower w uprawie pszenicy ozimej. Plon ziarna [t/ha] przy wilg. 15%.

IUNG Puławy 2022

Zakład doświadczalny Grabów

 

Termin aplikacji AzotoPower - 18.03.2022 (start wegetacji)

Nawożenie standardowe: 117 kg N/ha

AzotoPower w uprawie buraka cukrowego.

Plon korzeni [t/ha].

 

IUNG Puławy 2022

Zakład doświadczalny Kępa

 

Termin aplikacji AzotoPower - przedsiewnie

Nawożenie standardowe: 103 kg N/ha

AzotoPower jest produktem mikrobiologicznym, którego mechanizm działania opiera się na biologicznym wiązaniu azotu atmosferycznego.

 

Wyróżniamy dwa rodzaje biologicznego wiązania azotu:

 • symbiotyczne
 • niesymbiotyczne - proces ten przeprowadzany jest przez bakterie wolnożyjące w glebie, niesymbiotyzujące z roślinami. Są one zawarte w AzotoPower

 

30 kg N/ha odpowiada ok. 100 kg saletry amonowej, dając możliwość redukcji dawki nawożenia mineralnego.

1. Bakterie wiążące azot atmosferyczny(w formie N2) z pomocą enzymu nitrogenazy przekształcają go w formę NH3 (amoniak).

 

2. NH3 w środowisku wodnym zamienia się w jon NH4+ (jon amonowy).

 

3. Bakterie nitryfikacyjne w procesie nitryfikacji przetwarzają jon NH4+ do formy azotanowej - konwertują toksyczny amoniak lub sole amonowe do mniej szkodliwego azotanu.

 

4. Rośliny pobierają azot w formie azotanowej (NO3-) i amonowej (NH4+).

 

Wpływ AzotoPower na zawartość Nmin w warstwie 0-60 gleby.
Pszenica ozima Findus.
Tczewskie Łąki 2021/2022

 

AzotoPower zastosowano przedsiewnie jesienią - próby glebowe wykonano przed ruszeniem wiosennej wegetacji.

 

AP - AzotoPower
K - Kontrola

Wpływ AzotoPower na plonowanie pszenicy ozimej odmiany Findus.

 

Woj. Małopolskie, gm. Brzesko 2021

Wpływ AzotoPower na plonowanie kukurydzy SY Brenton.
Jałowiec, gm. Ryjewo 2021

 

AzotoPower zaaplikowano w 2 terminach:

I - przedsiewnie;

I - BBCH 14

Wpływ AzotoPower na plon kukurydzy odmiany Ronaldinio.

Terenowa stacja doświadczalna IOR w Rzeszowie 2021

 

AzotoPower zaaplikowano w 2 terminach:

I - BBCH 14 kukurydzy;

II - BBCH 18-19 liścia kukurydzy

Wpływ AzotoPower na parametry jakościowe buraka cukrowego.

AzotoPower w uprawie kukurydzy.

Woj. Małopolskie, gm. Brzesko 2021

 

Mocznik zaaplikowano przedsiewnie

AzotoPower 100g/ha został zaaplikowany wraz z herbicydem w BBCH 16

Ocena skuteczności AzotoPower.

IUNG Puławy 2022

Kukurydza

 

AzotoPower zaaplikowano w 2 terminach:

I - przedsiewnie

II - BBCH 14

Zawartość azotu mineralnego w glebie

 

IUNG Puławy 2022 (mg. Nmin/kg).

I termin oceny: 6 tygodni od wysiewu kukurydzy

II termin oceny: po zbiorze kukurydzy

 

 

Wnioski z doświadczenia:

 • testowany preparat zwiększał pobieranie azotu przez rośliny i wpływał korzystnie na plon;
 • pod wpływem stosowania AzotoPower zwiększała się zawartość azotu w glebie.

AzotoPower w uprawie pszenicy ozimej. Plon ziarna [t/ha] przy wilg. 15%.

IUNG Puławy 2022

Zakład doświadczalny Grabów

 

Termin aplikacji AzotoPower - 18.03.2022 (start wegetacji)

Nawożenie standardowe: 117 kg N/ha

AzotoPower w uprawie buraka cukrowego.

Plon korzeni [t/ha].

 

IUNG Puławy 2022

Zakład doświadczalny Kępa

 

Termin aplikacji AzotoPower - przedsiewnie

Nawożenie standardowe: 103 kg N/ha

AzotoPower jest produktem mikrobiologicznym, którego mechanizm działania opiera się na biologicznym wiązaniu azotu atmosferycznego.

 

Wyróżniamy dwa rodzaje biologicznego wiązania azotu:

 • symbiotyczne
 • niesymbiotyczne - proces ten przeprowadzany jest przez bakterie wolnożyjące w glebie, niesymbiotyzujące z roślinami. Są one zawarte w AzotoPower

 

30 kg N/ha odpowiada ok. 100 kg saletry amonowej, dając możliwość redukcji dawki nawożenia mineralnego.

1. Bakterie wiążące azot atmosferyczny(w formie N2) z pomocą enzymu nitrogenazy przekształcają go w formę NH3 (amoniak).

 

2. NH3 w środowisku wodnym zamienia się w jon NH4+ (jon amonowy).

 

3. Bakterie nitryfikacyjne w procesie nitryfikacji przetwarzają jon NH4+ do formy azotanowej - konwertują toksyczny amoniak lub sole amonowe do mniej szkodliwego azotanu.

 

4. Rośliny pobierają azot w formie azotanowej (NO3-) i amonowej (NH4+).

 

AzotoPower Opinie klientów

Nasze bioprodukty

Poznaj inne preparaty Bio-Lider, które będą wspierać Twoje rośliny na każdym etapie uprawy - od nawożenia po skuteczne ograniczanie występowania chorób i szkodników!

FAQ

 1. W jaki sposób AzotoPower dostarcza roślinom azot?

  AzotoPower w swoim składzie zawiera bakterie z rodzaju Azotobacter i Arthrobacter, które są mikroorganizmami diazotroficznymi, czyli są zdolne do przyswajania — przy użyciu enzymu nitrogenazy — azotu cząsteczkowego (N2) występującego w atmosferze. Azot cząsteczkowy w procesach redukcji przekształcany zostaje do form przyswajalnych dla roślin, które udostępniane są po obumarciu komórek bakterii.

 2. Czy stosując AzotoPower mogę całkowicie zrezygnować ze stosowania azotowego nawożenia mineralnego?

  Stosowanie AzotoPower to sposób na zredukowanie lub uzupełnienie nawożenia mineralnego. Pozwala zredukować azotowe nawożenie mineralne średnio o 30 kg N/ha.

 3. Czy AzotoPower można mieszać z środkami ochrony roślin?

  Tak, AzotoPower można aplikować wraz z nawozami tj. RSM, nawozami dolistnymi, herbicydami, insektycydami oraz większością fungicydów. (patrz lista kompatybilności z fungicydami) - dostępna u agronomów PROCAM i doradców Bio-Lider.

 4. Jaki jest najlepszy termin na zastosowanie AzotoPower?

  W przypadku upraw ozimych możliwe jest zastosowanie AzotoPower w okresie jesiennym - przedsiewnie, przedwschodowo lub w początkowych okresach wzrostu. Rekomendujemy powtórzenie zabiegu wraz z początkiem okresu wiosennej wegetacji.

   

  W przypadku upraw jarych rekomendujemy zastosowanie zabiegu przedsiewnie, z możliwą ponowną aplikacją np. z zabiegiem herbicydowym w uprawie kukurydzy, buraka cukrowego, warzyw (BBCH 14-16).

 5. Jak przygotować roztwór AzotoPower przed dodaniem do zbiornika opryskiwacza?

  AzotoPower w ilości 1 kg rozpuszczamy w ok. 10 l wody (np. w wiadrze), sukcesywnie wsypując i jednocześnie mieszając aż do pełnego rozpuszczenia.

 6. Czy wystąpienie mrozu po zabiegu nie zabije bakterii?

  Mikroorganizmy zawarte w AzotoPower posiadają zdolność do wytwarzania cyst, w związku z czym są odporne na niekorzystne warunki pogodowe tj. późne przymrozki, czy okresowe susze.

 1. Jakie są rekomendowane warunki do pogłównego zastosowania AzotoPower?

  Mikroorganizmy wiążące azot w głównej mierze zasiedlają ryzosferę roślin i wierzchnią warstwę gleby, gdzie tworzą liczne kolonie zdolne do wiązania azotu atmosferycznego.

 2. W jaki sposób bakterie przemieszczają się do gleby po aplikacji?

  Mikroorganizmy wiążące azot w głównej mierze zasiedlają ryzosferę roślin i wierzchnią warstwę gleby, gdzie tworzą liczne kolonie zdolne do wiązania azotu atmosferycznego.

 3. Czy AzotoPower można mieszać z gnojowicą?

  Tak, AzotoPower jest kompatybilny z gnojowicą.

 4. Czy AzotoPower można stosować w uprawach ekologicznych?

  Tak, AzotoPower znajduje się w wykazie produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym.

 5. Gdzie mogę kupić AzotoPower?

  Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Bio-Lider (kontakt)

 1. W jaki sposób AzotoPower dostarcza roślinom azot?

  AzotoPower w swoim składzie zawiera bakterie z rodzaju Azotobacter i Arthrobacter, które są mikroorganizmami diazotroficznymi, czyli są zdolne do przyswajania — przy użyciu enzymu nitrogenazy — azotu cząsteczkowego (N2) występującego w atmosferze. Azot cząsteczkowy w procesach redukcji przekształcany zostaje do form przyswajalnych dla roślin, które udostępniane są po obumarciu komórek bakterii.

 2. Czy stosując AzotoPower mogę całkowicie zrezygnować ze stosowania azotowego nawożenia mineralnego?

  Stosowanie AzotoPower to sposób na zredukowanie lub uzupełnienie nawożenia mineralnego. Pozwala zredukować azotowe nawożenie mineralne średnio o 30 kg N/ha.

 3. Czy AzotoPower można mieszać z środkami ochrony roślin?

  Tak, AzotoPower można aplikować wraz z nawozami tj. RSM, nawozami dolistnymi, herbicydami, insektycydami oraz większością fungicydów. (patrz lista kompatybilności z fungicydami) - dostępna u agronomów PROCAM i doradców Bio-Lider.

 4. Jaki jest najlepszy termin na zastosowanie AzotoPower?

  W przypadku upraw ozimych możliwe jest zastosowanie AzotoPower w okresie jesiennym - przedsiewnie, przedwschodowo lub w początkowych okresach wzrostu. Rekomendujemy powtórzenie zabiegu wraz z początkiem okresu wiosennej wegetacji.

   

  W przypadku upraw jarych rekomendujemy zastosowanie zabiegu przedsiewnie, z możliwą ponowną aplikacją np. z zabiegiem herbicydowym w uprawie kukurydzy, buraka cukrowego, warzyw (BBCH 14-16).

 5. Jak przygotować roztwór AzotoPower przed dodaniem do zbiornika opryskiwacza?

  AzotoPower w ilości 1 kg rozpuszczamy w ok. 10 l wody (np. w wiadrze), sukcesywnie wsypując i jednocześnie mieszając aż do pełnego rozpuszczenia.

 6. Czy wystąpienie mrozu po zabiegu nie zabije bakterii?

  Mikroorganizmy zawarte w AzotoPower posiadają zdolność do wytwarzania cyst, w związku z czym są odporne na niekorzystne warunki pogodowe tj. późne przymrozki, czy okresowe susze.

 7. Jakie są rekomendowane warunki do pogłównego zastosowania AzotoPower?

  Mikroorganizmy wiążące azot w głównej mierze zasiedlają ryzosferę roślin i wierzchnią warstwę gleby, gdzie tworzą liczne kolonie zdolne do wiązania azotu atmosferycznego.

 8. W jaki sposób bakterie przemieszczają się do gleby po aplikacji?

  Mikroorganizmy wiążące azot w głównej mierze zasiedlają ryzosferę roślin i wierzchnią warstwę gleby, gdzie tworzą liczne kolonie zdolne do wiązania azotu atmosferycznego.

 9. Czy AzotoPower można mieszać z gnojowicą?

  Tak, AzotoPower jest kompatybilny z gnojowicą.

 10. Czy AzotoPower można stosować w uprawach ekologicznych?

  Tak, AzotoPower znajduje się w wykazie produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym.

 11. Gdzie mogę kupić AzotoPower?

  Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Bio-Lider (kontakt)

Wypróbuj

Resetuj filtry

Oddziały Procam i punkty dystrybucji blisko Ciebie

 • {{item[0]}}

 • {{item[1]}}, {{item[3]}}, {{item[2]}}

 • tel. {{item[4]}}

Brak lokalizacji w podanych parametrach.
Ładowanie...

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie Twoich preferencji na podstawie zachowań na stronie. Kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies.